تخفیف ویژه!
کد شناسه :92675

زندگي ميكل آنژ

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب زندگي ميكل آنژ - مردان بزرگ به قله هاي رفيعي مي مانند كه هر چند از باد تازيانه مي خورند و در ابرهاي قيرگون فرو مي روند آدمي بر بلندي شان بهتر و عميق تر نفس مي كشد، پليدي هاي دل را در پاكي و لطافت هوايشان فرو مي شوند و چون ابرها به يك سو روند خود را بر نوع بشر مسلط مي بينند. آري چنين بود كوه عظيمي كه بر فراز ايتالياي رنسانس سر بر آسمان مي شود و ما اكنون نيمرخ طوفان زده اش را مي بينيم كه در افق دوردست از برابر ديدگانمان نا پديد مي شود. "ميكل آنژ" از جمله كساني بود كه در آتش رنج سوخته اند، در وجودش نيرويي بود كه وي را به پيكار وا مي داشت و در اين پيكار پيروز هم مي شد و...