تخفیف ویژه!
کد شناسه :92668

امام حسين پژوهي براي جهان معاصر 2

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب امام حسين پژوهي براي جهان معاصر 2 - كتابي كه پيش رو داريد، متشكل از يازده مقاله ، همان طور كه از عنوان سلسله انتشارات امام حسين پژوهي براي جهان معاصر انتظار مي رود، تلاش دارد تا اثر گذار ترين و سازنده ترين پيام ها و درس هاي برگرفته از سيره ي حضرت ابا عبدالله الحسين (ع) و يارانش را براي نسل و جهان معاصر ، كشف و بيان مي كند. مقاله نخست، به قلم نگارنده، بر مبناي زيارت عاشورا كه مورد توجه ترين زيارت نامه ي شيعي است؛ امام حسين را، فاخرترين موضوع دوستي در فرهنگ شيعي دانسته و بر اين مبنا ، نظريه جاودانه را ارائه مي كند و...