تخفیف ویژه!
کد شناسه :92647

كنيز ملكه مصر

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب كنيز ملكه مصر - نام من "شرميون" است. پدر و مادرم مرده بودند، به همين جهت خود نيز كنيز شدم. والدين من در كاخ سلطنتي خدمت مي كردند و من در آن كاخ چشم به دنيا گشودم. چند روز بعد از تولد من، دختر پادشاه مصر كه مادرش يهودي بود. متولد شد و نامش را "كلئوپاتر" نهادند. من از وقايع دوره كودكي خود اطلاعي ندارم، اما به خاطر مي آورم كه از سه سالگي همبازي كلئوپاتر شدم و او از بين دختران كوچك كاخ سلطنتي مرا ترجيح مي داد و با من بيشتر الفت داشت. تصور مي كنم يكي از چيزهايي كه مرا نزد كلئوپاتر محبوب كرد، اين بود كه هنگام بازي وقتي به ناگهان به خشم درمي آمد و مرا كتك مي زد و موهاي سرم را مي كند، من اعتراض و نزاع نمي كردم، بلكه به گوشه اي مي رفتم و مي گريستم و...