تخفیف ویژه!
کد شناسه :92602

انعطاف پذيري

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب انعطاف پذيري - همه ي اين ها مهمند، اما منابع رو به رشد در ذهن، قدرت منحصر به فردي دارند. اين عامل بزرگ ترين فرصت را ارائه مي دهد، زيرا معمولا تاثير بيشتري روي ذهن خود نسبت به بدنتان يا جهان داريد. همچنين، اين عامل بيشترين تاثير را نيز دارد، زيرا هر كجا كه هستيد ذهن خود را به همراه داريد. شما هميشه نمي توانيد بر روي جهان ، ديگران يا حتي بدن خود حساب كنيد. اما مي توانيد بر روي قدرت هاي داخلي پايدار سيستم عصبي خود حساب كنيد و كتاب (انعطاف پذيري) در مورد توسعه اين قدرت ها است و...