تخفیف ویژه!
کد شناسه :93148

رام کردن خشم سرکش

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب رام کردن خشم سرکش - یکی از سؤالاتی که همیشه ذهنم را درگیر می کند، این است: چه هنگام عصبانیت احساس درست و بجایی است؟ پاسخ این سؤال بسیار ساده است: همیشه... عصبانی شدن هیچ ایرادی ندارد. عصبانیت نیز درست مانند هر احساس دیگری صرفا تفسیر مغز ما از واکنش های زیست شیمیایی بدن مان است. به طور غریزی، مغز ما انسان ها با عصرامروزی همخوانی ندارد. در حقیقت، فناوری سریع تر از بشر پیشرفت کرده است و از این رو بدن های ما با زندگی ساده تری سازگاری دارند. ما انسان ها هر روز که می گذرد با افراد بیشتری تعامل داریم و در معرض حجمی از اطلاعات قرار می گیریم که فراتر از ظرفیت ما برای مدیریت آن است که به معنای اضافه شدن باری سنگین بر دوش ماست. خب! عصبانیت سالم را امتحان کنیم: راهی برای سبک شدن! و...