تخفیف ویژه!
کد شناسه :92568

ما آواره ايم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب ما آواره ايم - به نظر مي رسد امروزه براي پناهجويان و افراد بي خانماني كه به خاطر خشونت مجبور به فرار شده اند، هيچ مكان امني وجود ندارد. به اين دليل اين كتاب را نوشتم كه به نظر مي رسد اغلب درك نمي شود كه پناهجويان هم افرادي عادي هستند. تنها چيزي كه اين افراد را متفاوت مي كند اين است كه در جنگ و درگيري گرفتار شده بودند كه آن هارا مجبور كرد تا خانه، عزيزان و زندگي شان را رها كنند. آن ها در طول مسير ، خطرات بسياري را به جان خريدند، به چه دليل؟ زيرا اكثر مواقع يك انتخاب بين مرگ و زندگي وجود دارد و آن ها نيز زندگي را انتخاب مي كنند و...