تخفیف ویژه!
کد شناسه :92750

برادر

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب برادر - فقط او تنها نبود. محله پارک پر از مادراني بود از خودگذشته و فداکار؛ کساني که روزها درس خواندند و شب ها کارکردند، کساني که رؤيايشان تربيت فرزنداني بود که حداقل کمي بيشتر از خودشان از زندگي بهره مند باشند، فرزنداني که شايد از خودگذشتگي آن ها را پاس بدارند و گذشته شان را جبران کنند... زندگي مادر ما، همچون بقيه، بردباري و فداکاري صرف نبود. همواره چيزهاي ديگري هم داشته، خوشي ها و خيالاتي که ما فقط يک نظر آن را مي ديديم... چارياندي بي کلمه اي اضافه، جزئياتي حيرت انگيز از احساسات دروني اين خانواده به تصوير مي کشد. روايتي قوي، خوش ساخت و پرکشش که در آن مي توان تلفيقي از عشق و رؤياء تنهايي، خشونت و ماجراجويي را ديد و...