تخفیف ویژه!
کد شناسه :92396

طراحان صحنه ي تئاتر...-طراحي صحنه ولباس2

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب طراحان صحنه ي تئاتر...-طراحي صحنه ولباس2 - و ناگهان همه چيز از يونان آغاز شد. بذر تئاتر كه هزاران سال از كاشت آن در بستر مراسم آييني مي گذشت، در آتن رشد كرد، تنومند شد و به بار نشست. شاعران يوناني نوشته هاي خود را به روي صحنه بردند و عظيم ترين انديشه هاي بشري را در قالب متن براي جهان پس از خود به يادگار گذاشتند. اما تئاتر بدون طراحي صحنه تقريبا هيچ است. (تئاترون) به معناي محل ديدن است. پس يونانيان را بايد بنيانگذاران سالن هاي تئاتر نيز دانست. با خلق تئاترون ها، صحنه پردازي هم از راه رسيد و با متن و اجرا در هم آميخت و...