تخفیف ویژه!
کد شناسه :91999

من پيش از تو

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب من پيش از تو - تا به حال برايتان پيش آمده كه هنگام نوشتن صحنه اي از كتاب هايتان، خودتان هم گريه كرده باشيد؟ اشك، كليد احساسات انسان است. من اگر خودم هنگام نگارش صحنه اي دستخوش احساسات نشده و گريه هم نكرده باشم، نمي توانم احساسات قهرمان داستان را نمايش بدهم و آن صحنه ارزش خود را از دست مي دهد. من طوري مي نويسم كه خواننده در حين خواندن، آن فضا و صحنه ها را بتواند حس كند. اگر صحنه اي بتواند مرا بگرياند، به طور قطع مي تواند در خواننده هم تأثير بگذارد و...