تخفیف ویژه!
کد شناسه :91780

شام خداحافظي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب شام خداحافظي - چرا به مهماني هايي مي رويم كه دلمان نمي خواهد؟ دوستاني را مي بينيم كه ديگر با هم رفاقتي نداريم؟ با كساني رفت و آمد مي كنيم كه مايل به ديدنشان نيستيم؟ از سر عادت؟ به ياد دوستي پيشين؟ يا براي اين كه شهامت گسستن رابطه ها را نداريم؟ "پير" و همسرش تصميم مي گيرند با كساني كه ديگر مايل به ديدنشان نيستند؟ قطع رابطه كنند. براي هريك از دوستانشان مهماني شامي در خور ترتيب مي دهند تا با آن ها دوستانه وداع گويند. نخستين قرباني شان يار ديرين و دوست كودكي پير،"آنتوان" است. غافل از اين كه شام خداحافظي آن گونه كه مي خواهند پيش نخواهد رفت و غافلگيرشان خواهد كرد و...