تخفیف ویژه!
کد شناسه :91768

هيستري-مفاهيم روانكاوي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب هيستري-مفاهيم روانكاوي - نه مي توان انكار كرد و نه مي توان ناديده گرفت كه پيدايش روانكاوي بي شك حاصل مواجهه " زيگموند فرويد" جوان با بيماران مبتلا به هيستري بود. در زمانه اي كه جامعه با ترديد به واقعي بودن بيماري اين افراد نگاه مي كرد، فرويد به مرور روش مرسوم درمان را كنار گذاشت و از آن پس با گوش سپردن به كلام بيماران و فرياد صامت تن ايشان دانست كه مبتلا به هيستري تا چه اندازه رنج مي كشد. فرويد به ما آموخت تنها هيستري است كه به دليل تظاهرات منحصر به فرد و قابليتش در نمادين سازي تنش و تعارض مي تواند در كنار رويا (شاهراهي باشد به سوي ضمير ناآگاه) و...