تخفیف ویژه!
کد شناسه :75072

همچون یک داستان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب همچون یک داستان : بخشی از کتاب- فعل خواندن، امر و نهی را برنمی تابد، پشتیبان امر و نهی نیست و این خودداری را با افعال دیگری مانند دوست داشتن... رویا داشتن... رویا دیدن... تقسیم می کند. البته، می شود امتحان کرد: دوستم بدار!، رویا ببین!، بخوان! بخوان، اما این ها را بخوان، زود باش، من به تو امر می کنم بخوانی و...