تخفیف ویژه!
کد شناسه :91646

گورمه رپسودي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب گورمه رپسودي - چيزي مسرت بخش تر از ديدن جهاني كه در برابر خواسته هاي آدم سر تعظيم فرود مي آورد وجود ندارد و نيز مجوز بي مانند ورود به معبد بلند مرتبه ي آشپزي در سرخوشي لجام گسيخته ي چشيدن تك تك و همه ي غذاها و رعشه و هيجان پنهاني لحظه اي كه سرپيشخدمت با گام هايي بي صدا نزديك مي شود. حالت نگاه سرد پيشخدمت كه تركيبي ناپايدار اما موفق از احتياط است. از مرتبه ي اجتماعي تو تأثير مي گيرد و...