حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :1637

بینایی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب بینایی - "ژوزه ساراماگو" در رمان "کوری" به انتقاد از کوری سیاسی و اجتماعی مردم می پردازد و در رمان بینایی به حکومت هایی می تازد که به ظاهر خود را مدافع آزادی و دموکراسی دانسته؛ اما در حقیقت می خواهند با نادان نگاه داشتن مردم مقاصد خود را پیش ببرند و نشان می دهند که نه تنها مدافع آزادی بیان و دموکراسی اجتماعی نیستند؛ بلکه هر نوع آزادی عقیدتی و سیاسی را سرکوب می کنند و در این راه از ایجاد رعب و وحشت و ترور خشونت دریغ نمی ورزند. در این رمان تمام آدم هایی که از بیماری کوری رهای یافته اند، به یک شناخت عمیق نسبت به موجودیت خود و نقششان در اجتماع رسیده اند و...