تخفیف ویژه!
کد شناسه :14279

توفان درمرداب

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب توفان درمرداب : در قلب اروپا توفاني برپاست كه به برانداختن نظم كهن پيش مي آيد، نظمي كه بر پي هاي لرزانش كليساي بزرگ زمينداران و بزرگ مالكان كليسا به پيشگيري فاجعه دست به دست يكديگر مي دهند، اما با همين دست ياري هركدام ديگري را به كام توفان مي كشند. سرخي سپيد اميدي كه از افق سر مي كشد رنگ خون جوان زنجيريان زمين است و...