تخفیف ویژه!
کد شناسه :91570

مكاشفات حلاج

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب مكاشفات حلاج - الهامات اشراقي يا شطح سخناني است كه عارفان در حالت بيخودي و جذبه گفته اند، سخناني كه عقل از درك آن ها عاجز و ناتوان است. عارف تجربه عرفاني و باطني خود را در قالب تعابير و كلمات و واژگاني بيان مي دارد كه مردم عادي با اين تعابير نامأنوس و بيگانه اند. اسرار نهاني و باطني عارف آن گاه كه به مكاشفه مي نشيند و باران انوار ربوبي بر او متجلي مي گردد، فوران كرده و از زبان عارف كلمات و جملاتي بيرون مي جهد كه خود نيز پس از هبوط از آن لحظه شورانگيز، اين سخنان را غير قابل درك مي پندارد. از اين رو عارف و عامي هر دو براي فهم اين نوع سخنان دست به تأويل و تفسير مي زنند. لذا عارفي كه مكاشفات الهامي او را كس نفهمد، او را ملامتي گويند و...