تخفیف ویژه!
کد شناسه :43407

تاریخ عمومی حدیث

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب تاریخ عمومی حدیث : کلمه حدیث مشتق از حدث یا حدوث به معنای وقوع و ظهور است. باتوجه به این مطلب، این کلمه مصادیق متعددی پیدا می کند که یکی از آن مصادیق سخن و کلام است. زیرا سخن عبارت از پدیده ای است که اجزای آن یکی پس از دیگری حادث شده و به ظهور می رسد. به این جهت خداوند از آیات قرآنی با تعبیر کر محدث یاد کرده و...