تخفیف ویژه!
کد شناسه :91387

مدرسه پيانو

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب مدرسه پيانو - هدف اصلي چاپ اين کتاب، بهبود کيفي رپرتوار پيانيست تازه کار است. بر هيچ کس پوشيده نيست که اصولاً اولين تماس عملي با هنر موسيقي چه نقش عظيمي در شکل گيري ذائقه هاي موسيقايي هنرجويان و ارتباط آنها با اين هنر ايفا مي کند. سرنوشت آيند? کودک، اينکه آيا او موسيقي داني حرف هاي و دوست دار پرشور موسيقي خواهد بود يا براي هميشه به آن بي اعتنا خواهد ماند، اغلب به ويژه به اين مرحله بستگي دارد که مرحله اي پيچيده تر و حساس تر در تعليم و تربيت موسيقيايي است. اين موضوع تا حد زيادي به مهارت و استادي معلم و ميزان استعداد هنرجو بستگي دارد. باوجوداين، هيچ تلاشي نمي تواند بدون مواد پرارزش (از نظر موسيقايي) و داراي کيفيت عالي (از نظر زيباشناختي) براي آموزش عملي به نتيج? مطلوب منتهي شود و...