تخفیف ویژه!
کد شناسه :91378

وقتي خداوند به تو چشمك مي زند

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب وقتي خداوند به تو چشمك مي زند - چشمك هاي خداوند كه در اصل پيام هايي كوچك در سيرو سفر زندگي هستند، به تو تلنگر مي زنند. تا در مسيري كه مخصوص تو طراحي شده است گام برداري. اين كتاب پل ارتباطي ساده اي است براي كشف خودت. در بخش اول؛ چشمان تو به سوي راه هاي شگفت انگيزي باز مي شود كه قدرتي بالا و كيهاني دارد و در زندگي ات مشغول به كار است. دربخش دوم؛ راه هايي ياد ميگيري كه با استفاده از اتفاقات، زندگي ات را غني كني. بخش سوم؛ به سرگذشت هاي جالبي در تمام جنبه هاي زندگي اختصاص دارد. با انتخاب اين كتاب خودت را آماده كن.تا سيرو سفر شگفت انگيزت را آغاز كني و...