حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :27037

اصطلاحات صوفیان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب اصطلاحات صوفیان : رساله حاضر در فهرست نسخ خطی استاد احمد منزوی و شادروان استاد دانش پژوه به نام اصطلاحات صوفیان به ثبت رسیده و یکی از کوشش های مهم در عرصه ثبت و شرح اصطلاحات صوفیه است. این رساله که به اعتبار توضیح ادبی مصطلحات ارزش ادبی ویژه ای دارد، باتوجه به سبک خاص نگارش و ذوق و دقت مولف ناشناخته آن از امتیازات و انحصاراتی برخوردار است و...