تخفیف ویژه!
کد شناسه :91334

سه كتاب

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب سه كتاب - براي شناخت آثار احمد محمود، بايد از نخستين مجموعه داستان كوتاه او يعني مول كه در سال 1338 چاپ شد، آغاز كرد. مجموعه اي كه حضور در مقام نويسنده اي جستجو گر و قدرتمند اعلام داشت. داستان هاي مول و بيشتر داستان هاي مجموعه هاي (دريا هنوز آرام است) و (بيهودگي) سرشار از مشاهدات دقيق درباره ي كار و زندگي مردم عادي است. در واقع مي توان گفت گستره ي قصه او سرزمين عطش ناك جنوب و زندگاني ساده اما پر رنج مردم آن ديار است. اين داستان ها غالبا كوتاه هستند و گفتگوي دروني در آن ها غلبه دارد و با ايجاز نوشته شده اند كه واقعيت هاي اجتماعي را بيان مي كنند و...