تخفیف ویژه!
کد شناسه :91147

بنيان هاي آموزش موسيقي به كودكان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب بنيان هاي آموزش موسيقي به كودكان - آموزش موسيقي مي بايست راهي براي شكوفايي انسان گردد و تمامي افراد، چه مستعد و چه غير مستعد، مي بايست بتوانند از اين امكان كه همانا موسيقي باشد، بهره جويند. نخستين گام ها از ارزش بي كراني برخوردارند. اگر اولين گام ها درست برداشته شوند، حركت هاي بعدي طبق قوانين ساده ي زندگي، خود به خود طي خواهند شد. با اولين تلاش هاي كودك در زمينه موسيقي و اولين تلاش هاي مربي براي جهت دادن به فعاليت هاي موسيقايي او، در برابر دو مفهوم كلي قرار مي گيريم. دو مفهومي كه با وجود تمام نقاط مشترك ميان آن ها، به هيچ وجه نبايد آن ها را يكي دانست. اين دو مفهوم عبارتند از: مباني و بنيان ها و...