تخفیف ویژه!
کد شناسه :90823

مباني روانشناختي بازاريابي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب مباني روانشناختي بازاريابي - اين كتاب نگاهي به مباني روانشناسي مصرف كننده و نيز نگاهي به سمت آينده و به حوزه هاي در حال ظهوري همچون بازاريابي عصب پايه و هويت مجازي دارد. اين راه حلي است براي خوانندگاني كه مجذوب هم افزايي بي نظير ميان روانشناسي و مصرف هستند. اين تنها كتابي است كه مقدمه اي كاربردي و انتقادي بر نقش روانشناسي در بازاريابي، برند سازي و رفتار مصرف كننده فراهم مي آورد. ويرايش جديد كه متناسب نياز دانشجويان و افراد حرفه اي مي باشد، گام اوليه كاملي است از اين كه چگونه روانشناسي، استراتژي هاي بازاريابي را آگاهي بخشيده و شرح مي دهد و اين كه مصرف كننده چگونه به ْآن ها پاسخ مي دهد و...