تخفیف ویژه!
کد شناسه :2037

ناتوانی های یادگیری

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب ناتوانی های یادگیری : رفتار نزد انسان، امری تحصلی، نامحدود و دائم التغییر... و نزد حیوان، امری تکوینی محدود و نسبتا ثابت است. در گستره حیات فردی و اجتماعی انسان، چیزهای بیشماری با طرق مختلف و متنوع، برای یادگیری وجود دارند. گفته شده که انسان، انسان است به تربیت و تربیت در اصل و ماهیت خود، جز از طریق یادگیری حاصل نمی شود و...