تخفیف ویژه!
کد شناسه :90651

روزنه ي نور

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب روزنه ي نور - همه چيز را براي مادر باز كرد، هر چه در سفره ي دلش بود را. اما نه طرف او را گرفته بود و نه خود را، كاملا بي طرف بود. نه دستانش به لرزه افتاده بودند و نه نفس هايش به شماره. اما آخر سر همه ي حرف هايش، چون هميشه سرش را بالا آورد تا اشك هايش را پاك كند. "صفا" خودش را رها كرده بود. آرام مي گريست. اين بار ديگر از او نپرسيده بود كه چرا پيش از اين با من در ميان نگذاشته بودي. با خودش فكر مي كرد، به اين كه هيچ گاه نتوانسته بود به دخترش نزديك شود و او را بفهمد. خود را مقصر مي دانست، مقصر گرفتاري هاي او و...