تخفیف ویژه!
کد شناسه :90589

بيهوده نمير

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب بيهوده نمير - اين كتاب ابزاري براي افرادي است كه نمي خواهند حياتي ترين عملكرد خود را به روزهاي ديگر موكول كنند. "تاد هنري" نيروهايي را توضيح مي دهد كه ما را در حالت ركود نگه مي دارند، و فرايندي را براي القاي روش هاي مداوم در زندگيتان معرفي مي كند كه شما را در مسير صحيح و ثابت نگه مي دارد. هر روز كه وظايف دشوار را به تعويق مي اندازيم و تسليم بي نظمي هايي مي شويم كه خلاقيت، نظم و نوآوري را نابود مي كنند، منجر به تهي شدن مطلق در سازمان ها و زندگي خودمان مي شود. اين موضوع در مورد تسليم شدن بر روي يك پروژه يا زندگي مبتني بر هواي نفساني نيست، بلكه در مورد پذيرفتن ايده اي است كه زمان محدود است و كمكي منحصر به فرد به جهان مي كند كه تنها شما مي توانيد انجام دهيد و...