تخفیف ویژه!
کد شناسه :52339

روانکاوی فرهنگ عامه - نظم و ترتیب و نشاط

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب حاضر کاوشی روانکاوانه درباره ی برخی از گیراترین و پرطرفدارترین جنبه های فرهنگ عامه است. مطالب خاص کتاب حاضر درباره ی تلویزیون و سایر رسانه ها، بسیار کمتر از آن میزانی است که از یک کتاب مربوط به فرهنگ عامه توقع می رود. کتاب حاضر بحث ها و پاسخ هایی را در خصوص این پرسش ها ارائه می دهد. مباحث این کتاب به گونه ای مطرح می شوند که هم برای خواننده ی عمومی جالب باشند و هم برای دانشجوی رشته های مربوط به جامعه ی معاصر و تحولات فرهنگی. دکتر حسین پاینده، مترجم این کتاب، استاد نظریه و نقد ادبی دانشگاه علامه طباطبایی است و ده ها مقاله و چندین کتاب در این حوزه و همچنین در زمینه ی مطالعات فرهنگی منشر کرده است که از آن جمله میتوان به کتاب نقد ادبی و دموکراسی، قرائتی نقادانه از آگهی های تجاری در تلویزیون ایران و مطالعات فرهنگی درباره فرهنگ عامه اشاره کرد.