تخفیف ویژه!
کد شناسه :90493

مزارع، كارخانه ها و كارگاه ها

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب مزارع، كارخانه ها و كارگاه ها - چرا كارخانه، با نيروي محركه و ماشين آلات خود، نبايد به اجتماع تعلق داشته باشد، همان طور كه از پيش براي نيروي محركه در كارگاه ها و كارخانه ها كوچك فوق الذكر در بخش فرانسوي تپه هاي ژورا چنين است. بديهي است كه در حال حاضر، تحت نظام سرمايه داري، كارخانه نفرين روستا است، چرا كه مي آيد تا از كودكان بيش از حد كار بكشد و ساكنين مذكر آن را به گداياني مبدل سازد؛ و كاملا بديهي است كه كارگران بايد به هر نحو با آن مخافت كنند اگر موفق به حفظ سازمان هاي صنفي قديمي خود شده باشند، يا اگر هنوز به خاك سياه ننشسته باشند، اما تحت يك سازمان اجتماعي عقلاني تر، كارخانه با چنين موانعي روبه رو نيست، بلكه موهبتي براي روستا خواهد بود و...