تخفیف ویژه!
کد شناسه :92559

ذهن نامحدود

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب ذهن نامحدود - اين فشار كه بايد همه چيز را بدانيم معضلي حقيقي است؛ اما بسياري از افراد با آگاهي از دانش مغزي و علم به ارزش تقلا و گشودگي موفق شدند اين باور را كنار بگذارند. چقدر پيش مي آيد كه افراد با ترس از اين كه به قدر كافي نمي دانند، وارد كلاس درس يا جلسه كاري شوند؟ حال اگر افراد اين لحظات ندانستن را بپذيرند و تمايل بيشتري به پذيرش دشواري و تقلا داشته باشند، چقدر رهايي بخش خواهد بود؟ انسان ها باوري كذايي دارند مبني بر اين كه همه چيز را بايد بدانند. حال اگر اين باور را كنار بگذارند و در عوض از عدم اطمينان استقبال كنند، روش زندگي شان تغيير خواهد كرد و تعاملاتي سازنده تر را تجربه مي كنند و...