تخفیف ویژه!
کد شناسه :90244

جنگ نرم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب جنگ نرم - قدرت نرم كه موجب ايجاد امنيت نرم در مقابل تهديد و جنگ نرم است، كاربردهاي راهبردي دارد. قدرت نرم داراي حوزه ي معنايي متنوعي است كه احتمالا، حداقل در كشوري مانند ما بررسي هاي عميقي در مورد معرفي و تفسير آن صورت نگرفته است. با اين كه اين ساختار را مي توان بسيار وسيع مورد مطالعه و تحقيق قرار داد، اما به سادگي هم نمي توان تعريفي دقيق و صحيح از آن داشت. معمولا هر كسي حتي هر متخصصي، معني خاص خودش را از آن دارد كه حداقل در مواردي با معاني كارشناسان ديگر تفاوت دارد و...