تخفیف ویژه!
کد شناسه :43799

درباره تعلیم و تربیت در ایران

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب درباره تعلیم و تربیت در ایران : تربیت کوشش برای فعلیت رساندن استعدادها برحسب اقتضای زمان است. توضیح سخن این که استعدادهای آدمیان نامحدود است و تمام استعدادها هرگز متحقق نمی شود. پس تربیت قاعدتا باید ناظر به فعلیت بخشیدن به بعضی استعدادها باشد. آموزگاران و مربیان هر عصر کدام استعدادها را به فعلیت می رسانند؟ و...