تخفیف ویژه!
کد شناسه :90239

گمشده ي من

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب گمشده ي من - شب بود و هزاران حرف در سينه كه گويي مي خواست راه گلويش را ببندد، دوباره بهاره و دوباره قلم. برگ هاي سفيد دفترچه و قلم هر دو دوستان قديمي بهاره بودند. هرچه دل مي گفت قلم مي نوشت و كاغذ قبول مي كرد. اعتراضي در كار نبود و در سكوت اتاق، نوشتن رهايش مي كرد و شايد لذت بخش ترين قسمت زندگي بهاره همين نوشتن بود. دوباره سكوت مطلق و توهم و خيال سراغ بهاره آمده بود. او دوباره به ته خط رسيده بود. تاريك تر از هر تاريكي، او را احاطه كرده بود و...