تخفیف ویژه!
کد شناسه :66089

متولد 16 آگوست

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب متولد 16 آگوست : دلدار گفته بود: من از خداحافظي هاي طولاني بيزارم. يه خداحافظي طولاني، مثل پريدن از يك ارتفاع بلنده. هر چه قدر دل دل كني، هر چه قدر اين پا و اون پا كني فقط سخت ترش مي كني. بايد چشماتو ببندي و يكدفعه بپري... قبل از اينكه ترس نگه ات داره... براي همين من از خداحافظي هاي طولاني بيزارم... قسمتي از كتاب: يك چمدان بزرگ مشكي كه از زيپش منگوله بافت زرشكي رنگي آويزان بود، روي ريل قرار گرفت. حميد چمدانش را از دور ديد. كنارش مسافر ديگري كه سگي همراه داشت، ايستاده بود. سك، خسته از پرواز طولاني، روي زمين خوابيده و چشم هاي درشت سياهش را به ريل دوخته بود. چشم حميد به منگوله هاي زرشكي بود و...