تخفیف ویژه!
کد شناسه :90012

من مي دانم تو كي هستي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب من مي دانم تو كي هستي - "ايمي سينكلر" بازيگري كه خيلي ها تصور مي كنند به خوبي مي شناسند، از سر صحنه ي فيلم برداري به خانه مي آيد و مي بيند كيف پول و گوشي همراه شوهرش خانه است، اما خودش نيست. او نمي داند چه كار كند چون شوهرش هرگز بدون تلفن همراه و كيف پولش جايي نمي رود اما حالا اثري از او نيست. پليس تصور مي كند كه ايمي رازي را از آن ها پنهان مي كند؛ گرچه نمي دانند چه رازي؛ دست كم همان چيزي نيست كه پليس حدس مي زند. ايمي رازي دارد كه هرگز با كسي درميان نگذاشته، گرچه با ناپديد شدن شوهرش و اتفاقات پيشين، مي ترسد كسي از رازش خبر داشته باشد. در شرايطي كه با دشواري تقلا مي كند با عقل و منطق به وضعيت بغرنج كنوني اش مسلط باشد، گذشته اش به طرز خطرناكي تسخيرش كرده و چون كابوسي بي پايان تعقيبش مي كند و...