تخفیف ویژه!
کد شناسه :91360

شواهد

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب شواهد - بيش از پانزده سال از وقايع رمان خاطرات يك نديمه مي گذرد. رژيم مذهبي گيلياد همچنان در قدرت است اما به تازگي نشانه ها بر افول اركان حكومت گواهي مي دهند. در همين ايام است كه سرنوشت سه زن به هم گره مي خورد: خاله "ليديا" از سران حكومت، "اگنس" كه در كودكي ربوده شده و در سايه تعاليم گيلياد بار آمده و "نيكول" دختري از دنياي آزاد. اين كتاب، وراي قصه اش در پي يافتن پاسخي براي اين پرسش است كه ديكتاتوري چگونه سر بر مي آورد، دوام مي يابد و از مردماني آزاد، شهرونداني مطيع مي سازد و...