تخفیف ویژه!
کد شناسه :89842

هدف متحرك

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب هدف متحرك - بخشي از كتاب: تاكسي به بزرگراه 101 پيچيد كه به سمت دريا مي رفت و از مسيري پر پيچ و خم در حاشيه ي تپه اي قهوه اي، به دره اي عميق با رديفي از درختان بلوط منتهي شد. راننده گفت: اين جا دره كابريلونه. هيچ خانه اي به چشم نمي آمد: مردم توي غار زندگي مي كنند؟ توي اين دوره ديگه نه. اقيانوس زمين ها رو توي خوش كشيده. يك دقيقه بعد بوي دريا به مشامم خورد. يك پيچ ديگر را رد كرديم و هوا به طور محسوسي خنك شد. تابلويي كنار جاده مي گفت: ملك خصوصي، براي ورود در هر زمان مجوز لازم است و...