تخفیف ویژه!
کد شناسه :89821

روانشناسي و يوگا

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب روانشناسي و يوگا - اين كتاب نشان مي دهد كه يوگا و روان شناسي در كنار هم مي توانند تسهيلات و امكانات بيشتري را نسبت به زماني كه به تنهايي در نظر گرفته مي شوند ارائه دهند. اين دو براي سالم نگه داشتن و بيرون راندن ما از تاريكي و سطوح ناشناخته ي درون ما، چارچوبي ارائه مي دهند. هيچ جايگزين مناسبي براي روان درماني و بررسي روان افراد وجود ندارد. برخي تصور مي كنند كه اگر درهايي را به درون خود باز كنند، شايد بتوانند آن چه در درون شان هست و يا آن چه بايد با آن مقابله كنند را كشف كنند. هر چه مربيان يوگا درك بيشتري از روانشناسي داشته باشند، بهتر مي توانند از زباني استفاده كنند كه امنيت روانشناختي ايجاد كند و تمرين هاي بهتري براي درمان آسيب ارائه مي دهند و...