تخفیف ویژه!
کد شناسه :89810

آخرين جزيره

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب آخرين جزيره - در دنياي ما كه رو به جنون است، مردم جزيره اي دور از چشم همگان در صلح و آرامش روزگار مي گذراندند. چهل خانواده كه گلچيني از انسان ترين افراد هستند، با دعوت صاحب جزيره به آن جا رفته اند و خانه ساخته اند و دور از هياهوي جهان بيرون در كنار هم زندگي مي كنند. اما اين آرامش با مرگ يكي از ساكنان جزيره به هم مي ريزد. خانه او به يك رئيس جمهور از كار بركنار شده فروخته مي شود و با آمدن او به جزيره بهشت مردمان به جهنم تبديل مي شود و هر آن چه از آن فرار مي كردند، حالا در زندگي شان جريان پيدا مي كند و...