تخفیف ویژه!
کد شناسه :17388

گندم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب گندم : بخشي از كتاب- اواخر فروردين بود. يه روز جمعه. تو اتاقم كه پنجره ش به باغ وا مي شد، رو تختم دراز كشيده بودم و داشتم فكر مي كردم. صداي جيك جيك گنجشكا از خواب بيدارم كرده بود. هفت هشت تا گنجشك رو شاخه ها با هم دعواشون شده بود و جيك جيك شون هوا بود! رو شاخه ها اين ور و اون ور مي پريدن و با هم دعوا مي كردن و...