تخفیف ویژه!
کد شناسه :89654

پانزده ساله ام ونمي خواهم بميرم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب پانزده ساله ام ونمي خواهم بميرم - لحن صميمي و ساده نويسنده كه از وجودي رنج كشيده و در به دري ديده و عاري از هر گونه پيرايه است، بي اختيار در دل خواننده مي نشيند. در بيان آن چه به سر او و خانواده اش و بسياري از آدم هاي ديگر طي اين دوران مصيبت بار آمده، هيچ گونه واژه ي فاخر و تزييني به كار نبرده، بلكه شرح درد و رنج هايي است از دلي آزرده و از زبان دختر نوجواني كه زندگي اش به جاي شادكامي و لذت، جز ترس از مرگ، گرسنگي، نگراني، دربه دري و نوميدي چيزي به خود نديده و در نتيجه، سخن كز دل برآيد لاجرم بر دل نشيند، در خواننده اثري گرف به جا مي گذارد و...