تخفیف ویژه!
کد شناسه :89623

براش وقت بذار(رقعي)تنديس

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب براش وقت بذار - يك ذهن آرام و به دور از هرگونه شتابزدگي، در هر لحظه درهاي اكتشافات را روي ما مي گشايد. ما مجبور نيستيم شرايط پيرامون خود را تغيير دهيم؛ بلكه خيلي ساده نيازمند ذهني آرام هستيم. كتاب پيش رو روايتي داستاني دارد و با خواندن آن، بارها و بارها خود را در موقعيتي آشنا مي يابيم، جايي كه به هر طور معمول از كوره در مي رويم يا اوقاتمان تلخ مي شود در كارهايي چون ايستادن در صف، ماندن پشت خط تلفن، خريد با كودكان شاد و سرزنده اي كه قلق و رفتارهاي خاص خود را دارند. اما ما اين جا همه ي اين روايات را از ديد ايسواران مشاهده مي كنيم. از ديدگاه ذهني آرام از موقعيت هايي آشنا پرده برداري مي شود و...