تخفیف ویژه!
کد شناسه :89568

جامعه شناسي مصرف و بازار

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب جامعه شناسي مصرف و بازار - كتاب حاضر برايند پژوهش ميداني با رويكرد روش شناختي فرود به زمين و نظريه زمينه اي در پارادايم تفسرگرايي است. جامعه شناسي مصرف و باز شاخه اي از جامعه شناسي است كه به تحليل كنش مصرف مردم در فضاي بازار مي پردازد. در اين كتاب علاوه بر مفاهيم و نظريه هاي مرتبط با مصرف و تاريخچه مصرف گرايي در ايران، به نظريه زمينه اي درباره مصرف گرايي پرداخته شده است. توجه به تاثيرات مخرب مصرف بر محيط زيست، اهميت بازار سبز و مصرف سبز در راستاي توسعه پايدار از ديگر نقاط برجسته اين اثر است كه مي تواند آن را براي شاخه هاي مختلف علوم اجتماعي، جامعه شناسي و اقتصاد خواندني نمايد و...