تخفیف ویژه!
کد شناسه :89563

ازدواج كودكان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب ازدواج كودكان - هر مطالعه اي در باب پديده اي اجتماعي همچون ازدواج در دوران كودكي بايد با نگاهي به گذشته و تاريخ پديده ي مورد نظر صورت پذيرد. بر همين مناسبت كه مي توان گفت در مطالعه اي ابتدا بايد به دركي از بودن ها رسيد تا بتوان به شناختي از شدن ها دست يابيد. چرا كه شرايط ازدواج كودكان در دوران كنوني، حاصل يك وضعيت و شرايط پيشيني است كه تا آن شناخته نشود، اين نيز شناخته نخواهد شد. به همين منظور، براي شناخت پديده ازدواج كودكان ايراني به گذشته نه چندان دور با عصر معاصر يعني دوران صفويه و قاجاريه رجوع شد و در اين راه از مهم ترين منبع تاريخي مكتوب موجود يعني سفرنامه ها استفاده گرديد و...