تخفیف ویژه!
کد شناسه :89553

استثناگرايي اسلامي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب استثناگرايي اسلامي - اثر حاضر از جايگاه حمايت از رابطه دين و سياست، به دنبال فهم و تشريح اين موضوع است كه اسلام در زمينه ارتباط آن با سياست يك استثناء است و در مقايسه با ساير اديان، از جمله مسيحيت، منابع غني تري را براي افرادي كه درگير سياست هستند در اختيار مي گذارد. مسئله رابطه دين و سياست بدون ترديد يكي از مسائل مهم در حوزه انديشه هاي اجتماعي و سياسي است. در بين انديشمندان مسلمان در خصوص نوع و كيفيت اين موضوع مناقشه و نزاع جدي وجود دارد. برخي با رد هريك از آن دو در حوزه وظايف ديگري را موجب اضمحلال هر دو طرف مي دانند و...