تخفیف ویژه!
کد شناسه :24718

قدرت گفتمان و زبان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب قدرت گفتمان و زبان : تار و پود زبان آن چنان ما را دربرگرفته است و آن چنان در زبان غوطه وريم كه از تاثيرات عميقي كه ممكن است بر حيات اجتماعي و حتي زندگي خصوصي مان داشته باشد غافليم. آنچه گذشته مان را رقم زده است، اكنون مان را مي سازد و آينده مان در سيطره اوست، زبان است. تاريخ، دين، فرهنگ و سياست در زبان جاري است و...