حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :24718

قدرت گفتمان و زبان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب قدرت گفتمان و زبان : تار و پود زبان آن چنان ما را دربرگرفته است و آن چنان در زبان غوطه وریم که از تاثیرات عمیقی که ممکن است بر حیات اجتماعی و حتی زندگی خصوصی مان داشته باشد غافلیم. آنچه گذشته مان را رقم زده است، اکنون مان را می سازد و آینده مان در سیطره اوست، زبان است. تاریخ، دین، فرهنگ و سیاست در زبان جاری است و...