تخفیف ویژه!
کد شناسه :89537

نگهبان بهشت شاعران باش1

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب نگهبان بهشت شاعران باش1 - برگزيننده اين مجموعه به تجربه دريافته است كه كتاب هاي درسي رسمي كه براي مدارس ابتدايي و راهنمايي و متوسطه و دانشگاهي فراهم آمده است در عمل مايه گريزان شدن نسل جوان از زبان و فرهنگ و ادب فارسي است؛ براي جبران همين امر كوشيده شده تا گوهر هاي گرانسنگي از اشعار زيبا و شورانگيز معاصر را با كيفيتي مطلوب و در حجمي قابل توجه به زيبا ترين صورت ممكن در سه مجموعه فراهم آورد تا همواره خوانندگان جدي و جوياي شعر در لحظه هاي مجال يافتگي بتوانند با خويش زمزمه كنند و از آن لذت ببرند و...