تخفیف ویژه!
کد شناسه :89454

كابوس هاي حضرت والامقام

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب كابوس هاي حضرت والامقام - بخشي از متن - داري تند ميري دوست من! تو منكر آن هستي كه عدم وجود، وجود دارد؟ اما هميني كه وجودش را انكار مي كني چيست؟ اگر عدم وجود، هيچ است، هر گزاره اي درباره ي آن بي معنا خواهد بود. پس گزاره ي تو كه مي گويد عدم وجود، وجود ندارد نيز شامل همين حكم مي شود. نگران اين ام كه تو به اندازه ي كافي، به تحليل منطقي جملات توجه نكرده باشي، حال آن كه اين نوع تحليل را بايد از همان زماني كه كودك بوده اي به تو مي آموخته اند. اصلا آيا مي داني هر جمله اي يك فاعل دارد و اگر فاعل، هيچ باشد جمله بي معنا خواهد بود؟ پس وقتي با اين حرارت و عصبيت فرياد مي كشي و ادعا مي كني كه شيطان ناموجود است - وجود ندارد، عملا داري گفته ي خود را نقض مي كني و...