تخفیف ویژه!
کد شناسه :89325

من ديگر ما 6-بازي روي ابر خيال...

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب من ديگر ما 6-بازي روي ابر خيال… - اگر كاري نكند و يك جا بنشيند، همان كودك تو دل برو است كه لبخند مي زند، احساس مي كني با هر لحظه لبخندش مي شود يك روز شادي كرد، اما وقتي هم نشين و هم سخنت مي شود، ورق برمي گردد. ديگر در مقابلت يك كودك نمي بيني. كسي را مي بيني كه از بزرگي فقط قد و قامتش را ندارد. چيزهايي مي داند كه بزرگ ترها وقتي كوچك بودند، حتي از ذهن شان عبور هم نمي كرد. به قدري در بازي هايي كه هديه پدر و مادرش بوده!! نقش هاي جور و ناجور ديده و به اندازه اي خيالات هپروتي به جانش تزريق شده كه ديگر صفاي دوران كودكي را ندارد. او ديگر كودك نيست! و...