تخفیف ویژه!
کد شناسه :92449

تمدن و فرهنگ

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب تمدن و فرهنگ - در پيچيدگي انبوه جهان ما، يافتن راهي سربراه به رهايي دشوار است، ولي شايد راهي باشد كه به رهايي كمك كند. اين كتاب مي كوشد وجهي از اين راه را نشان دهد: راه رهايي از خطاي فهم رايج از نسبت تمدن و فرهنگ، با مشخصه فرادستي فرهنگ نسبت به تمدن، كه كژي آن موجب كاستي بوده است. نيمه نخست كتاب بحثي است نظري درباره فرهنگ، چيستي و چرايي آن و نقشي كه تمدن و پيشرفت مادي بر آن مي گذارد. نگاه من نشان مي دهد كه فرهنگ نه اصالتي دارد و نه شكوهي. به سادگي زيردست تمدن مي نشيند و تابع و خدمتگزار آن است. نيمه دوم، همين موضوع را در زمينه ايران پس از انقلاب و جنگ و تحولات فرهنگي آن بررسي مي كند و...