تخفیف ویژه!
کد شناسه :89090

ساكن برج بلند

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب ساكن برج بلند - "رابرت شيلدان" عتيقه هاي آمريكايي را به ژاپني ها كه فاتحان جنگ جهاني دوم هستند مي فروشد. از آن ها نفرت دارد و در همين حين در آتش شباهت به آن ها مي سوزد. "فرنك فينك"، عتيقه ها را در كارگاهش مي سازد. به دليل اصل و نصبش، زندگي اش در خوف و خفا از آلماني فاتح جنگ مي گذرد ولي مسير كاري اش چنان پيش مي رود كه ناخواسته در معرض توجه باشد. "جوليانا"، همسر سابق فرنك با مردي آشنا مي شود كه پنهاني انديشه ي قتل در سر دارد و...